Impressum  |   Kontakt  |   Lebenslauf  |   Sitemap  |   Datenschutz
Kunst aus Rostock

Du har hamnat på en tysk sida med svensk namn. Det var en liten knep att hittas också i Sverige. Även länkarna är på tyska är de självförklarande. Jag är en samtida bildkonstnär bosatt i Rostock i Tyskland.

Under rubriken >MALEREI< ses ett representativt urval av tavlorna jag målade i de sista tio åren. De flesta konstverken är helt nyskapat och inte ska föreställa något annat. Likadant till flertalet andra abstrakta konstnärer bygger jag upp mina målningar långsamt i lager på lager som jag sedan förintar på ett stundtals ganska hårdhänt sätt. Tekniken innebär en sekvens av skapande, förstörelse och nytt skapande. Under rubriken >DER EINKAUF< hittar du ett antal tavlor som är målade på inköpskassar. De oregelbundna formaten av kassar kräver var sin egen speciell komposition som måste utvecklas varje gång på ny sätts närmande. Ibland utgår jag från yttre verkligheten men inte i processen av målandet. Även om mina bilder oftast är helt abstrakta hämtar jag en hel del inspiration från det nordiska landskapet. Men med hjälp av olika tekniker förändrar jag verkligheten så att den blir oigenkännlig. Exempelvis är några tavlor inspirerat av strukturer på slätt slipade strandhällarna vid atlantikkusten. Även lavors former på stenar exempelvis längs Höga Kustens stränder förarbetades till några abstrakta tavlor. Jag försöker skapa inom måleriet en komplex värld med en flertal motsatser. Det händer på ett vis så att tavlorna ändå inte tappar en dekorativ aspekt. Däremot är fotografierna i reducerade på en kärnutsaga. I början finns inte den vita duken utan verkligheten i sin komplexitet och förändring. Motiv hittar jag både på resor genom Skandinavien och på promenader framför dörren. Likadant som i måleriet står form och färg i centrumet, men färgen använder jag på en helt annorlunda sätt som i tavlorna. Fotografierna är tagna inom de sista åren med en digitalkamera. Självklart är de alla bearbetade i Adobe Photoshop i det viset att sinnesintrycket bör utstå igen. Rubriken visar en överblick över semesterbilder från olika håll.

Jag sysslar en del också med keramik där jag har gott kvällskurser i drygt tio år.

up
tillbaka till startsidan
Impressum  |   Kontakt  |   Lebenslauf  |   Sitemap  |   Datenschutz